Politica de confidențialitate - GDPR

Prelucrarea datelor cu caracter personal și politica de confidențialitate se referă la consimțământul persoanei la care se referă datele în scopul trimiterii de mesaje de afaceri și pentru alte activități de marketing online direct.

Identificarea controlerului
și informații de contact

Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este Rubio Company LLC, Tzar Simeon Veliki 55, 3700 Vidin, Bulgaria, Reg. Nu.: 206569576, TVA: BG206569576 (denumit în continuare „Controlor”).

Informații de contact

Responsabili de protecția datelor cu caracter personal sunt următorii: Goran Dimitrijevic, directorul companiei, e-mail: hello@lussuria.ro.

Temeiul juridic al prelucrării
datelor cu caracter personal

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este consimțământul dumneavoastră acordat operatorului în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație și schimbul de astfel de date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal) ( denumit în continuare „Regulament”).

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este pentru utilizarea sistemelor Controlorului, a comunicării de afaceri și a altor activități de marketing cu dumneavoastră.

Nu există nicio decizie individuală automată luată de către Controlor în legătură cu articolul 22 din Regulament.

Termenul limită pentru păstrarea datelor cu caracter personal

Perioada în care datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate de către operator este de 3 ani, cu excepția cazului în care consimțământul dumneavoastră pentru utilizarea datelor (în aceste scopuri) este retras în perioada respectivă.

Alți utilizatori ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale vor fi folosite numai de următorii utilizatori:
Companii de administrare de servere și web, companii de marketing și promovare, companii de servicii de contabilitate și companii de livrare.

Drepturile utilizatorilor datelor cu caracter personal

Conform setului de condiții de utilizare a datelor cu caracter personal, specificat în Regulament, aveți dreptul de a solicita de la ofițerul dumneavoastră accesul, corectarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal oferit operatorului. În cazul în care acest lucru se întâmplă, nu va afecta legalitatea drepturilor de prelucrare care au fost acordate în trecut, înainte de a fi retrase. Consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi retras prin trimiterea unui e-mail la hello@lussuria.ro.

Dacă considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau că Regulamentul însuși a fost abuzat, aveți dreptul, printre altele, să depuneți o plângere la autoritatea competentă.

Nu aveți nicio obligație de a furniza datele dumneavoastră personale. Transmiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal nu este un contract care are obligații legale și nici nu implică necesitatea încheierii unui contract.